Wall of fame

Bilal El Ousrouti

Bilal is een van de onzichtbare helden die zich al meer dan 10 jaar inzet voor anderen. Hij gelooft in de kracht van anderen en zet zijn eigen ervaringen in om andere jongeren te motiveren om aan hun toekomst te denken. In 2020 hebben we hem aangedragen voor vrijwilliger van het jaar 2020 categorie “Buurt en Omgeving”. Hij is ook tot winnaar uitgeroepen na de nominatie in de top 3. Dit is een eer maar zeker ook verdiend.

Hieronder zie je het filmpje wat Bilal heeft ingezonden voor zijn nominatie en winst:
Bilal el Ousrouti van Stichting 2Gather – winnaar Buurt en omgeving Haagse Vrijwilliger 2020 zie: https://denhaagdoet.nl/haagse-vrijwilligersprijzen voor meer informatie.

Mohammed el Morabit

Mohammed el Morabit kreeg als eerste vrijwilliger van Stichting 2gather een Jeugdlintje voor zijn werk en inzet in Den Haag van de Burgemeester.
Mohammed is nu 20 jaar en zet zich al sinds 2009 in om de leefbaarheid in de Schilderswijk te vergroten en door zijn inzet als vrijwilliger volgden vele uit zijn buurt. Hij wil ondanks alle tegenslagen die hij tegenkomt door zijn achtergrond en woonomgeving het beste van zijn leven maken en zich optimaal inzetten voor zijn medemens. Hij is een van de eerste jongeren die in 2015 een gele hesje aantrok om de rellen terug te dringen en de wijk weer veilig te maken. Hij is een voorbeeld voor allen die hun buurt beter en veiliger willen en durven te maken.

Layla El Yahyaoui

Ik heb het Haagse Jeugdlintje mogen ontvangen in 2019 vanwege mijn inzet wat betreft activiteiten organiseren voor de jongeren uit de Schilderswijk. Ik zie het Haagse Jeugdlintje als een enorme eer en als erkenning voor het vele werk dat wij doen. Ik hoop dat ik jongeren hiermee kan inspireren om zichzelf ook in te zetten voor anderen zodat we elkaar allemaal kunnen helpen.

Mohamed Rabari

Mohamed kreeg in 2018 een Jeugdlintje voor zijn inzet in Den Haag als vrijwilliger. Mohamed is zeer actief bij sportactiviteiten en andere bijeenkomsten in de Schilderswijk. Mohamed heeft zich in 2009 aangesloten bij ons als vrijwilliger en is daarmee een van de jongste vrijwilligers. Hij is nu 21 jaar en vanuit Stichting 2gather zet hij zich drie keer per week in om jongeren te laten sporten. Hij houdt orde in de sporthallen en tijdens informatieve bijeenkomsten. Mohamed is een rolmodel bij ‘gezonde leefstijl voorlichtingen’ bij de VO-league van ADO Den Haag in de Maatschappij. Mohamed heeft al vele jongeren weten te motiveren om ook vrijwilligerswerk in de wijk te doen. Die positieve invloed heeft hij in de sporttuinen, De Mussen, Stichting MJG, buurthuis Mandelaplein en bij andere activiteiten en bijeenkomsten in heel Den Haag. 

Wafae El Kadraoui

Wafae heeft de afgelopen acht jaar heel veel gedaan voor kwetsbare, jonge meisjes in de Schilderswijk en kreeg hiervoor in 2020 een Jeugdlintje van de Burgemeester. Wafae heegt hen op weg geholpen, en laten zien dat het mogelijk is om vanuit een lastige situatie toch je eigen weg te vinden. Zij is een rolmodel voor de meisjes in haar buurt. Bijzonder dat zij haar eigen ervaringen wil gebruiken om anderen verder te helpen. En ze een steuntje in de rug te geven.

Yasmina Madrouni

Yasmina zet zich als vrijwilliger in voor de stichting 2Gather in de Schilderswijk. Zoals voor ouderen, beweeg momenten voor autistische tieners, moeder-dochter-dagen, sportdagen en activiteiten in buurthuis de Mussen en het Mandelaplein. Toen Yasmina 8 jaar was, stond ze al als vrijwilliger klaar. Ze wil een rolmodel zijn voor alle jonge meiden in de wijk. En in 2019 kreeg zij hier een Jeugdlintje voor van de Burgemeester.