+31 684306314 info@stichting2gather.nl

Stichting 2gather

Stichting 2gather is officieel opgezet in 2014 door de vrijwilligers, deelneemsters en de moeders van de deelneemsters van de bekende Junior Girls Zaalsporten League.

Stichting 2gather

Stichting 2gather 

Stichting 2gather is een jonge en dynamische organisatie die (inactieve) buurtbewoners uit de Schilderswijk de gelegenheid biedt om aan laagdrempelige activiteiten deel te nemen of deze zelf te organiseren.

Wij gaan uit van de talenten en kwaliteiten in elk individu, maar elk individu dient ook gelijke kansen te hebben om zich te ontwikkelen. De samenleving wordt gevormd door alle bewoners, van het jongste kind tot de oudste bewoner. Ons doel is het aansterken van de eigen kracht van al deze bewoners en met name de kwetsbare groepen in de samenleving.

De stichting verbindt verschillende groepen in de samenleving door middel van het aanbieden van interactiemogelijkheden en het investeren in de talenten van bewoners. Bekijkt u rustig onze website en neemt u vooral contact met ons op wanneer u vragen of ideeën hebt.

Locaties

Vrijwilligers

Gallerij

Onze partners